Konu: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!  (Okunma sayısı 3304 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Eminnn

 • Level 11
 • İleti: 2339
 • ( ALLAH ) için yaşar, ( ALLAH ) için ölürüz.
Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« : 19 Aralık 2014, 13:23:00 »
Rusya'nın Erzurum konsolosu olarak görev yapmış olan Auguste Jaba, 1860 yılında Kürtçe üzerine derlemelerini yayınlamıştır. Daha sonra da Sen Petersburg Bilimler Akademisi'nin F. Justi isteği üzerine Kürtçe-Rusça-Almanca Lugat'taki 8378 kelimelik bir "Kürtçe" sözlük hazırlanmıştır. Daha sonra da V. Minorsky gibi kürdologlar tarafından bu sözlük tasnif edilmiştir. Buna göre: 
 
 3080 kelime ............. TÜRKÇE
 1030 kelime ...................Farsça
 1200 kelime .......... Zend lehçesi
 370 kelime ............... Pehlevi lehçesi
 2000 kelime .............. Arapça
 220 kelime ........... Ermenice
 108 kelime ......... Keldanî
 60 kelime ......... Çerkesçe
 20 kelime ................ Gürcüce
 300 kelime ........ menşei belli olmayan   
 
 olduğu anlaşılmıştır. (Prof. Dr. A. Haluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, sf. 119)

Ahmet Buran'ın "Doğu Anadolu Ağızlarının Kelime Haznesi" başlıklı araştırması, "Kürtçe'de var olan 2000-3000 Arapça ve Farsça kelimenin (aslında sözlüğe bakarsanız 5500) %80'inin OSMANLI TÜRKÇESİ, %40-50'sinin de BUGÜNKÜ TÜRKÇE olduğu"nu ortaya koymuştur. Yeni yayınlanan ve 20.000 kelimelik olduğu söylenen "kürtçe" sözlük de, ilkinden farklı değildir.

 Öte yandan, Alman Prof. De Groot en az "1300 öncesine ait GÖKTÜRK ve UYGUR TÜRKÇESİ'nden 532 kelimenin bugün "Kürtçe" diye bilinen ağızlarda hâlâ kullanılmakta olduğu"nu tesbit etmiştir. Bu kelimelerden bazıları şunlardır: 
 
 GÖKTÜRK .............Kürtçe ...............Anlamı

 apa .......................... apo ....................... amca
 mın ................................ min .............. ben, benim, bana
 ka ....................... ka/ko ............... aile büyüğü, yaşlı kişi
 kent .......................... gend/gund ........................ şehir, köy
 buge ................... bug(e) ......................... gelin
 kon ........................ kon ...................... çadır, konak yeri
 kutay .................. kutni .................... parlak kumaş
 eke ..................kako/kek/keko ................ ağabey
 eke .................... axe ..................... ağa
 kalın ................... khalın ................. başlık parası
 lor ...................... lor ................. süt, lor peyniri
 iğit ..................... eğit................... yiğit
 ilan .................... ilan ........................ yılan
 
 Öte yandan bu kişilerin konuşma tarzı, vurguları, kelimeleri telaffuz edişleri hep ORTA ASYA TÜRKLERİ'ne, özellikle ÖZBEKLER'e ve TACİKLER'e benzer.
 
 Öte yandan ilk TÜRKÇE sözlüğün neredeyse 1000 yıl önce Divan-ı Lugat-ıt TÜRK olarak Kaşgarlı Mahmud tarafından hazırlandığı unutulmamalıdır... ve bu sözlük tümüyle TÜRKÇE kelimelerden oluşur. Ayrıca Ali Şir Nevai'nin "TÜRKÇE'nin Farsça'dan dahi üstün olduğu"nu oraya koyan 500 yıl önceki eserleri mevcuttur.

Nikitine'e göre, "Kürtçe'nin Hint-Avrupaî (Aryan) bir dilolduğu" tartışmalı olup, mutlak bir kabul değildir!.. Gürdal Aksoy ise, "Aryan" tabirinin Avrupa burjuvazisi tarafından uydurulmuş bir kavram olduğunu "su götürmez bir gerçek"sayar!.. (Kürt Dili ve Söylenceleri, sf. 148)

Bu "aryan" tezini Maurice Duvarger, "saçmalık" olarak niteler ve:

- "Adı var kendi yok bir dille tanımlanan; bu adı var kendi yok halk topluluğunu bir çok sözde bilgin bir yere yerleştirmeye çalıştı. Vardıkları sonuçların birbirini tutmazlığı, bunların saçmalığını da açıkça ortaya koymaktadır,"

der ve, Aryan (Hint-Avrupaî) toplulukların bu tutarsız bilginler tarafından Hindistan'dan Kuzey Afrika'ya, Macaristan'dan Baltık bölgesine kadar 8 ayrı "çıkış noktası" gösterdiklerini belirterek saçmalıklara örnek diye verir!

F. Rödiger ve A.F. Pott "Kürtçe'nin KALDECE (SAMÎ) ile ilgisinin olmadığını, bu dilin İran menşeli olduğu"nu ileri sürerler. Prof. Vladimir Minorsky Kürtçe'yi Kuzey-Batı İran dillerinden biri kabul eder. Ancak bugnkü Farsça'dan ayırır. Kürtçe'nin BAŞKA bir kökenden gelmesi gerektiğini ileri sürer!. Farkları şöyle sıralar:

- Telâffuz farkları,
- Şekil Farkları,
- Nahiv (cümle yapısı) farkları,
- Kelime farkları,
- Ses değişimleri farkları.

Bu büyük farklardan sonra, Kürtçe eğer SAMÎ değilse, eğer FARS (HİNT-AVRUPAÎ) değilse, başka ne olabilir?.. Tabii ki, URAL-ALTAY kökenli!..

Kürtçe ağızlar şöyle sıralanabilir:

Kırmanç : Büyük Zap Suyu'nun Dicle'ye bağlandığı noktadan yukarıya, Zap Suyu boyunca, Urumiye Gölü'ne kadar çizilen hattın yukarısında kalan bölgede konuşuluyor.

Soranî: Bu hattın altında Irak ve İran'da konuşuluyor. Soranî ile Kırmanç dilbilgisi arasındaki fark, İngilizce ile Almanca arasındaki fark kadar büyüktür. Ancak kelimeler Felemenkçe ile Almanca kadar yakındır. Her iki ağız da köyden köye fark gösterir. Samandağ'la Kirmanşah arasındaki Kürtler, bugünkü Farsça'ya yakın bir dil konuşur.

Zazaca : Sivas-Erzincan-Malatya-Diyarbakır-Bingöl dairesinde konuşuluyor.

Gurânî : Halepçe'nin karşısında İran'da, ve Haningi'nin karşısında İran'da küçük birer dairede konuşuluyor. Zazaca ile Gurânî birbirleriyle bağlantılıdır. Bu da Zaza ve Gurânîler'in aynı ortak kökten geldiğini, muhtemelen Hazar Denizi'nin güneybatı yakasındaki Deylem ve Gilan taraflarından olduklarını gösterir. Bu yüzyıla kadar Süleymaniye bölgesindeki bazı köylülerin "Gurânî" olduğu, ve bölgedeki Kürtler'den farklı olduğu kabul edilirdi. Gurânî halkını, Gurânî konuşanları ve bu köylüleri aynı kökten kabul etmek şüphelidir. Yazar David Mc Dowall, Zaza ve Gurânîler'in Kırmanç ve Soranîler'den önce Zagros bölgesine geldiğini öne sürüyor.

Güney-Doğu Lehçeleri: Bu başlık altındakilerin küçük bir kısmı Haningin-İran sınırı arasında Irak'ta, ve Halepçe-Haningin-Kirmanşah-Sananda dairesinde konuşuluyor.

Zazaki'nin Kırmanç veya diye Kürt ağızlarından tamamen farklı olduğu ise V. Minorsky, Prof. Haddank, Prof. David Mac Kenzie, Ingmar Sauberg, Terry L. Todd, W.B. Lockwood, T.M. Jhonstone ve Prof. Dr. Gouchıe Kojima kesin bir dille ifade edilmiştir. Yani armutlar ile elmalar toplanıp "kürtçe" sayılamaz!.. Ne var ki, echel-ü cühelâ (cahiller cahili) politikacılarımız, aydınlarımız ve TRT yöneticileri hâlâ Zazaki'yi "Kürtçe lehçe" diye sunmakta, Avrupa Birliği'nin aynı yöndeki raporlarına sessiz kalmaktadırlar!

Kaldı ki, KIRMANÇ kelimesi dahi TÜRKÇE kökenlidir!.. KIRMANÇ, KURMANÇ, GURMANÇ diye geçer, KUMAN TÜRKLERİ ile bağlantısı bir yana; KURMAN kelimesi Divan-ı Lugat-ıt TÜRK'te "gedelgeç, yay konan kap, yaylık" (OĞUZ ve KIPÇAK lehçeleri) anlamına geldiği belirtilir. Ayrıca KURMAN büyük bir TÜRK boyunun adıdır. (Macar bilim adamı L. Rasonyi, Dünya Tarihinde TÜRKLÜK, sf. 139,148) KAZAK ve KIRGIZLAR'ın CAPPAS ve MASKAR kollarından birer boyun adı da KURMAN'dır... Yani iki KURMAN oymağı ORTAASYA'da, bir KURMAN-Ç boyu da ANADOLU'dadır!..

KÜRTÇE aslında "DİLLER KARIŞIMI BİLE OLMAYIP, KELİMELER KARIŞIMI BİR AĞIZ"dır!... Özellikle Kırmançça kelimeler büyük ölçüde TÜRK yapısı üzerine kurulmuştur. KÜRTÇE ASLINDA, ESKİ TÜRK LEHÇELERİNDE KAYBOLMUŞ KELİMELERİ ÇIKARMAK İÇİN BULUNMAZ BİR HAZİNEDİR!.

Mesela, Pülümür'de kış mevsimine doğru açan bir çiçeğe, yöre halkı KARBELİK der. Bu sözü Kürtçe sayar. Halbuki KAR'ın yağacağını BELLİ eden bu çiçeğe, bundan uygun TÜRKÇE bir ad olabilir mi?.. (24)

Bazı Kürt oymaklarının öz-be-öz TÜRKÇE adları da müslümanlığı kabul etmelerinden sonra değişmiştir. HALDİ-HALİDİ, CAFARLI-CAFERİ, (ABAZA) ABHAS-ABBAS, KURİS-KUREYŞİ, HASARENLİ-HASENANLI gibi... 
 
 Kürtçe denilen ağızların pek çoğunda gramer TÜRKÇE'yi andırır...

 Mesela cümlede öğelerin sıralanması çoğu zaman TÜRKÇE gibi

 ÖZNE + TÜMLEÇ + YÜKLEM

şeklindedir. Hint-Avrupai dillerdeki gibi

 ÖZNE + YÜKLEM + TÜMLEÇ

şeklinde değildir.... Bu da bizim uydurmamız değil, bilakis Kürtçülerin yayınlarında yer alan hususlardır.

 Örnekler:

 Ez it we re dibejim .... Min jı wi re da ... Kürtçe

 Ben ona söylüyorum ... Ben ona verdim ... TÜRKÇE

 I am telling him ... I gave it to him ... İngilizce

 Min sev heye ... Ez dewlemend bum ... Kürtçe

 Benim elmam var ... Ben zengin idim .... TÜRKÇE

 I have an apple ... I was rich ... İngilizce

 Wi lı ser reki ne aw heye ne çamor .... Kürtçe

 O yolun üstüne ne su var ne çamur .... Türkçe

 There is neither water nor mud on that road ....İngilizce

 Ez Kırmanç ım ... Ez civan ım .... Kürtçe

 Ben Kırmanç'ım ... Ben civanım (gencim) ... TÜRKÇE

 I am Kırmanç ... I am young .... İngilizce

 Zu vare, kalemiha hılda, hikatamın binvise... Kürtçe

 Çabuk gel, kalemini al, hikayemi yaz .... TÜRKÇE

 Come quickly, take your pencil, write my story... İngilizce

 Ez dıbıjim, Kırmançi TURANİ'ye, ew dibiye na... Kürtçe

 Ben diyorum ki, Kırmanç TÜRK'tür, o diyor ki, hayır... TÜRKÇE

 I say that Kırmanç is Turk, he says no... İngilizce

 Vare, çay veho... Kürtçe

 Gel, çay iç... TÜRKÇE

 Come, have tea.... İngilizce

Bu örnekler Hint-Avrupaî olduğu iddia edilen "kürtçe" cümlelerin nasıl TURANÎ bir gramer yapısına sahip olduğunu göstermektedir. 
 
 Şimdi buraya kadar tartışalım. Bazı kesimleri yazmadım. Gerekirse devam yazılarınıda atarım. 
 
 
Seddi aşacağız,
        Güneş 'in zaptı yakın.
 
   Baba I. Emin

Çevrimdışı Kahraman

 • Level 9
 • İleti: 820
 • Ölüm Bize Masal Gelir...
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2014, 14:29:27 »
Mevzu çıkar. Burada akademisyen dahi olsa konuyu çarptırabilir kendi düşüncelerine göre. Neyse izleyelim görelim.

Çevrimdışı [Haccı]Emmi

 • Level 11
 • İleti: 2613
 • Ebu Zerdüşt
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #2 : 19 Aralık 2014, 14:35:15 »
Yıkarlar burayı.Rizörv.Biri başlatsın direk saldırıya geçelim.

Çevrimdışı Alpertunga

 • Level 7
 • İleti: 207
 • Türk degen Bir Ata...
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #3 : 19 Aralık 2014, 14:49:17 »
Ya hacı ona bakarsan Türkiye Türkçesi de karışık bir dil birçok farklı dillerdeki farklı kelimelerin alayı türkçe de var Arapça Farsça fransızca, ..vb
Bu Türk beğlerinde atı belgülük
Tunga Alp Er idü katu belgülük
Bedük bilgi birle öküş erdemi
biliglig ukuşluk budun ködremi
Tacikler ayur anı Afrasyab
Bu Afrasyab tuttu iller talab
...........

Çevrimdışı Eminnn

 • Level 11
 • İleti: 2339
 • ( ALLAH ) için yaşar, ( ALLAH ) için ölürüz.
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #4 : 19 Aralık 2014, 15:17:09 »
Ya hacı ona bakarsan Türkiye Türkçesi de karışık bir dil birçok farklı dillerdeki farklı kelimelerin alayı türkçe de var Arapça Farsça fransızca, ..vb
 

 Konu o değil zaten. Türkçe var olan bir dil ama Kürtçe dilmi ağızmı lehçemi tartışılan birşey. Çoğunluk kaynaklar böyle diyor. 

  Hani sallama falan değil yani. Öyle olsa açmam konuyu kaynaklı ve gerçek olaylar. Aslında konuyu netleştirmenin tek yolu eski Göktürkçe ve Uygur yazılarıyla Kürtçeyi karşılaştırmak.
 
 Hakikaten böyle birşeyde varsa bunu ispatlamak. Ama sanmıyorum ki kimsede gidip o işle uğraşsın. İlerki dönemlerde gerekli kaynakları elde edersem bu işe el atmayı düşünüyorum. 
 
 Bana kalırsa bunun arkasında birçokta komple teorisyeni var. Özelliklede o 80 li olaylardaki gelişmeler sırf gelecekte böyle birşey söz konusu olduğunda alay konusu edilmek için yapıldı.       
 
 
Mevzu çıkar. Burada akademisyen dahi olsa konuyu çarptırabilir kendi düşüncelerine göre. Neyse izleyelim görelim.

 
 Doğru. Aslında 18 yaş üzeri yazsın diycemde işte öyle bir genellemede yok. 
 
 
Yıkarlar burayı.Rizörv.Biri başlatsın direk saldırıya geçelim.

 
 Ayna nın Veliahtımısın anlamadım ki; yine değişik ilginç bir yorum daha. Bu arada Ayna büyüğüme selamlar.
Seddi aşacağız,
        Güneş 'in zaptı yakın.
 
   Baba I. Emin

Çevrimdışı lasthdeath

 • Level 10
 • İleti: 1650
 • Family, Duty, Honor
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #5 : 19 Aralık 2014, 16:03:10 »
Rizörv.Kavga çıkarsa haberimiz olsun.Konu kitlenmeden bakarız.  pff*

Çevrimdışı Eminnn

 • Level 11
 • İleti: 2339
 • ( ALLAH ) için yaşar, ( ALLAH ) için ölürüz.
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #6 : 19 Aralık 2014, 16:08:14 »
Konu kavgalık konu değil. Tabi mantıklı düşünüp ırkçılık yapmıyacak adama. Gerçekler doğrultusunda orasıda ayrı.
Seddi aşacağız,
        Güneş 'in zaptı yakın.
 
   Baba I. Emin

Çevrimdışı [Haccı]Emmi

 • Level 11
 • İleti: 2613
 • Ebu Zerdüşt
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #7 : 19 Aralık 2014, 16:17:41 »
Faşistim ben ırkçılık sayılır mı?

Çevrimdışı Eminnn

 • Level 11
 • İleti: 2339
 • ( ALLAH ) için yaşar, ( ALLAH ) için ölürüz.
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #8 : 19 Aralık 2014, 17:40:16 »
Faşistim ben ırkçılık sayılır mı?

 
  Haccıdan c yi çıkar. Sözlükten anlamına bak. Hangi din e mensup olduğunu öğren. Sonrada günah olup olmadığına bak.
 
 Boş laflarla konuyu kirletme ya düzgün cevap yaz. Yada bana sataşıcak yorumlarda bulunma. Kaynaklarını ver tabi boş boş yazma.
Seddi aşacağız,
        Güneş 'in zaptı yakın.
 
   Baba I. Emin

Çevrimdışı mh051020

 • Türk
 • Level 11
 • İleti: 2965
 • Mehmet Koyuncu
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #9 : 19 Aralık 2014, 17:46:23 »
  Konu aşırı kavga çıkarma potansiyelinin yanında rahatsız edici en azından benim için. Gereksiz yere bir daha ceza almak istemiyorum benim yüzümden kimsenin ceza almasını da. Konu kilitlenmeli.
@Faramir @Jaguar @Zayeck

Çevrimdışı omer56

 • Level 13
 • İleti: 4072
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #10 : 19 Aralık 2014, 17:48:45 »
Konuda tartışma çıkmamış. Neden kilitlenmeli anlamıyorum

Çevrimdışı mh051020

 • Türk
 • Level 11
 • İleti: 2965
 • Mehmet Koyuncu
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #11 : 19 Aralık 2014, 17:49:59 »
Sence çıkmayacak mı? Konu rahatsız edici ve sonunda tartışma çıkacağı aşikar.

Çevrimdışı Zayeck

 • Level 8
 • İleti: 475
 • Condom_salih geri döndü...
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #12 : 19 Aralık 2014, 17:52:07 »
bi bakıyorum...

Çevrimdışı omer56

 • Level 13
 • İleti: 4072
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #13 : 19 Aralık 2014, 17:52:51 »
Eğer dikkat edersek çıkmaz. Kesin çıkacak demek yerine tartışma çıkmamasına yardımcı olmak daha yararlı. Biraz dikkatli ve saygılı olursak tartışma çıkmaz

Çevrimdışı Zayeck

 • Level 8
 • İleti: 475
 • Condom_salih geri döndü...
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #14 : 19 Aralık 2014, 17:57:52 »
tamam beyler siz de sakin olun hacı ile eminin tartışmasıyla uğraşırken bide sizinle uğraşmayalım beyler  ehi* melek*

Çevrimdışı Jaguar

 • Level 10
 • İleti: 1995
 • Wehrmacht
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #15 : 19 Aralık 2014, 18:02:57 »
Konu izlemede..

Çevrimdışı Royal Guard

 • Level 11
 • İleti: 2546
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #16 : 19 Aralık 2014, 18:14:44 »
burda tartışma çıkacak hiçbirşey görmedim yani atılan mesajlar iğneleyici olmaz ve kaynaklı olursa neden tartışma çıksın ?
bu arada konunun rahatsız edici yanını hala anlayamadım ?  srn*

Çevrimdışı [Haccı]Emmi

 • Level 11
 • İleti: 2613
 • Ebu Zerdüşt
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #17 : 19 Aralık 2014, 18:16:04 »

 
  Haccıdan c yi çıkar. Sözlükten anlamına bak. Hangi din e mensup olduğunu öğren. Sonrada günah olup olmadığına bak.
 
 Boş laflarla konuyu kirletme ya düzgün cevap yaz. Yada bana sataşıcak yorumlarda bulunma. Kaynaklarını ver tabi boş boş yazma.

Peki dinim yoksa?

Komiğime giden şey Göktürk dili ile daha doğru düzgün bir alfabesi olmayan bir dili karşılaştırman.

burda tartışma çıkacak hiçbirşey görmedim yani atılan mesajlar iğneleyici olmaz ve kaynaklı olursa neden tartışma çıksın ?
bu arada konunun rahatsız edici yanını hala anlayamadım ?  srn*

Şuanda ben rahatsızlık duyuyorum.

Çevrimdışı Altheir33

 • Level 7
 • İleti: 295
 • Sevginin olmadığı yerde, sadece zulüm vardır.
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #18 : 19 Aralık 2014, 18:19:20 »
Yani bana kalırsa sonuçta birşeyleri konuşuyorlar, o yüzden dil denmesinde pek sakınca yok. Zaten hayatım boyunca şu dil kavramına takanları hiç anlayamamışımdır. Kardeşim; konuşuyoruz daha ne yapacağız ya? Ne diye daha irdeliyorsun?

Not: Cahil gibi görünmek adına değil, mantığı cidden aklıma yatmıyor.

Çevrimdışı Royal Guard

 • Level 11
 • İleti: 2546
Ynt: Evet düşünceleriniz saygı çerçevesinde!
« Yanıtla #19 : 19 Aralık 2014, 18:19:42 »
Komiğime giden şey Göktürk dili ile daha doğru düzgün bir alfabesi olmayan bir dili karşılaştırman.

Şuanda ben rahatsızlık duyuyorum.
Göktürk dilindeki bazı kelimelerin kürtçeyede geçmiş olmasının neresi garip ? bizim dilimizdede sürüyle arapça farsça kelimeler var aynı durum değilmi yani ?