Konu: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler(%100 Tamamlandı)  (Okunma sayısı 41122 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Kratos

 • Level 8
 • İleti: 478
ingilizce vikipedi'de bulduğum mtw2 atasözlerini ve vecizelerini isvahsam ve 1-2 tanıdığımla birlikte çevirdim.çeviri tamamen bitti,artık kingdoms'ta geçenlere yavaş yavaş bakacağım.

Matthew of Edessa:

-On both sides the troops were commanded by royal princes and they massacred each other mercilessly.

-İki taraf da kraliyet ailesinden olan prensler tarafından kontrol ediliyordu ve birbirlerini merhametsizce katlettiler.

-The fighting was fierce and lasted for the greater part of a day; blood ran in rivers.

-Muharebe vahşiydi ve günün büyük bir bölümünde devam etti.Nehirler kanlı akıyordu.

-The Frankish duke wept bitterly to see his soldiers massacred.

-Fransız dükü askerlerinin katletildiğini görünce acı bir şekilde ağladı.

Fulcher of Chartres:

-Alas! How many noble and valiant knights we lost.

-Yazık!Ne kadar çok soylu ve cesur şövalyeler kaybettik.

-Many of the common people in the armies were desolate, fearing future poverty; and so they sold their bows and the cowards returned to their own homes

-Ordulardaki çoğu insan perişan haldeydi,gelecekte fakir kalacaklarından korkuyorlardı,bu yüzden yaylarını sattılar ve korkakça evlerine döndüler.

-When he caught sight of their army, he was terrified and groaned in his mind.

-Düşman ordusunun görüş açısına girdiğinde,aklını inletti ve dehşete düşürdü(gülmeyin,bunu tam çeviremedim).

Bernard of Clairvaux:

-Therefore gird yourselves manfully and take up joyful arms for the name of Christ.

-Bu nedenle kılıçlarınızı kuşanın ve İsa adına -sevinçli bir şekilde- silahlanın.

-God has aroused the spirit of kings and princes to root up from the earth the enemies of the Christian name.

-Tanrı,Hristiyan isminin düşmanlarının kökünü dünyadan kazımak için,prenslerin ve kralların ruhunu uyandırdı.


Martin Luther:

-War is the greatest plague that can affect humanity; it destroys religion, it destroys states, it destroys families. Any scourge is preferable to it.

-Savaş insanları etkileyen en büyük salgındır;dini,eyaletleri,aileleri yok eder.Her türlü felaket ona karşı tercih edilebilir.

-Faith must trample under foot all reason, sense, and understanding.

-İnanç her türlü anlayışı,nedeni ve duyguyu ayak altında ezmelidir.

-Nothing good ever comes of violence.

-İyilik hiçbir zaman şiddetle gelmez.

-A safe stronghold our God is still. A trusty shield and weapon.

-Güvenli bir kalemiz olan Tanrı’mız sakin.Güvenilir bir kalkan ve silah gibi.


Niccolo Machiavelli:

-Since love and fear can hardly coexist together, if we must choose between them, it is far safer to be feared than loved.

-Madem ki sevgi ve korku hiç bir arada olamıyorsa,ve onların arasından birsini seçmemiz gerekiyorsa,korkulmak sevilmekten çok daha güvenlidir.

-The prince must be a fox... to recognize the traps and a lion to frighten the wolves.

-Prens tuzakların farkına varmak için bir tilki olmalı...Kurtları korkutmak için de bir aslan.

-The sinews of war are not gold, but good soldiers.

-Savaştaki güçler altın değil,iyi askerlerdir.

-The princes who have done great things are the ones who have taken little account.

-Çok büyük işler başaran prensler vaatlerine çok az saygı duyan prenslerdir.

-So far as he is able, a prince should stick to the path of good but, if the necessity arises, he should know how to follow evil.

-Bir prens elinden geldiği kadar iyilik yolunda olmalıdır,ancak,eğer ihtiyaç duyarsa,kötülüğü nasıl izleyeceğini bilmelidir.

-Men should either be treated generously or destroyed, because they take revenge for slight injures – for heavy ones they cannot.

-Erkekler ya cömertçe iyileştirilmeli yada yok edilmelidir,çünkü aldıkları küçük yaraların intikamını alırlar,iri olan yaralar için ise intikam alamazlar.

-The best fortress which a prince can possess is the affection of his people

-Bir prensin sahip olabileceğin en iyi kale,halkının ona karşı olan sevgisidir.

-Wars begin when you will, but they do not end when you please.

-Savaşlar istediğiniz zaman başlar,ancak siz dilediğiniz zaman bitmez.

-To ensure victory the troops must have confidence in themselves as well as in their commanders

-Zaferi garantiye almak için,askerler kumandanları kadar kendilerine güven duymalıdır.

-It is not titles that honour men, but men that honour titles.

-Ünvanlar erkekleri onurlandırmaz,erkekler ünvanları onurlandırır.

-One should never risk one's whole fortune unless supported by one's entire forces.

-Bir kişi,bir kişinin tam desteğini almadan,asla bir kişinin geleceğini tehlikeye atmamalıdır.

-He who wishes to be obeyed must know how to command

-Emirlerine uyulmasını isteyen kişi,nasıl komuta edeceğini bilmelidir.

-Good order makes men bold, and confusion, cowards.

-İyi emirler insanları cesur yapar,düzensizlik ise korkağa dönüştürür.

-A prince should therefore have no other aim or thought... but war and its organisation and discipline.

-Bir prens savaştan ve onun organizasyonundan ve disiplininden başka hiçbir amaç gütmemelidir.

-Whoever conquers a free town and does not demolish it commits a great error and may expect to be ruined himself.

-Bağımsız bir kasabayı fetheden ve onu yıkmayan bir kişi inanılmaz bir hata yapar ve kasabayı kendisi tarafından kasabayı yıkılmış varsayar.

-Good order and discipline in any army are to be depended upon more than courage alone.

-Herhangi bir ordu,iyi emirler ve disipline sadece cesarete göre daha çok ihtiyaç duyar.

-Among other evils which being unarmed brings you, it causes you to be despised.

-Silahsız olarak sana ait olan kötülükler küçümsenmene sebep olur.

-No enterprise is more likely to succeed than one concealed from the enemy until it is ripe for execution.

-İnfaz zamanı gelinceye kadar bir teşebbüsün başarılı olması,düşmandan gizlenen başka bir teşebbüse göre,mümkün değildir.

John Milton:

-Better to reign in hell than serve in heav'n.

-Cehennem’de hüküm sürmek Cennet’te hizmet vermekten iyidir.

-Luck is the residue of design.

-Şans,plandan arta kalandır.

-For what can war, but endless war, still breed?

-Savaş,ancak bitmeyen savaş,neden hala devam etmektedir?

-What does not destroy me, makes me strong.

-Beni yok etmeyen şey,beni güçlendirir.

-Peace hath her victories, no less renowned than War.

-Barış’ın zaferleri,en az Savaş’ınkiler kadar ünlüdür.


Michel de Montaigne:

-There are some defeats more triumphant than victories.

-Galibiyetlerden daha başarılı olan yenilgiler vardır.

-The souls of emperors and cobblers are cast in the same mould. . . . The same reason that makes us wrangle with a neighbour causes a war betwixt princes.

-İmparatorların ve kaldırım taşı döşeyenlerin ruhları aynı kalıptan gelir.Komşularımızla tartışmamızı sağlayan aynı sebep prenslerin birbirlerine savaş açmasını sağlar.

-Tis so much to be a king, that he only is so by being so.

-Bir kral olmak çok bir şeydir ki,sadece kral olarak kral olunur.

Papa II.Urban:

-Let those who once fought against brothers and relatives now rightfully fight against barbarians.

-Önceden birbirlerine karşı savaşmış olanlar şimdi haklı olarak barbarlara karşı savaşsınlar.

-Undertake this journey for the remission of your sins, with the assurance of the imperishable glory of the Kingdom of Heaven!

-Cennet’in Krallığı’nın yok edilemez görkeminin verdiği güvence ile,günahlarınızın bağışlanması için bu yolculuğu üzerinize alın!


Saadi(Sadi Şirazi):

-When you see contention amongst your enemies, go and sit at ease with your friends; but when you see them of one mind, string your bow, and place stones upon the ramparts.

-Düşmanlarınızın arasında bölünme gördüğünüz sırada,arkadaşlarınızla birlikte dinlenin,ama onları tek bir vücut olarak görürseniz,yayınızın telini takın ve
mazgalların üzerine taş yerleştirin.

-Inflict not on an enemy every injury in your power, for he may afterwards become your friend.

-Düşmanına tüm gücünle saldırma,çünkü sonradan dostun olabilir.


Erasmus:

-War is delightful to those who have had no experience of it.

-Savaş,hiç savaşmamış olanlara tatlı gelir.

-Fortune favours the audacious.

-Talih cesurların yanındadır.

-The most disadvantageous peace is better than the most just war.

-En kötü barış en doğru savaştan iyidir.

Luis de Camoes:

-Let the world tremble as it senses all you are about to accomplish.

-Hepinizin başarıya ulaşmak üzere olduğunuzu fark ettiği anlarda,bırakın dünya titremeye başlasın.

-Having done everything practical to make ready for so long a voyage, we prepared our souls to meet death, which is always on a sailor's horizon.

-Uzun bir yolculuk için uygulanabilir her şeyi yaptık,bir denizcinin ufkunda her zaman var olan ölüme bile hazırlandık


William Shakespeare:

-He doth nothing but talk of his horse. - The Merchant of Venice, i, 2

-Atı hakkında konuşmak dışında hiçbir şey yapmadı.

-All the world's a stage, And all the men and women merely players. - As You Like It, ii, 7

-Tüm dünya bir sahnedir,ve tüm erkekler ve kadınlar yalnızca bir oyuncudan ibarettir.

-I will kill thee a hundred and fifty ways. - As You Like It, v, 1

-Seni yüz elli farklı yolla öldürebilirim.

-Here I and sorrows sit; Here is my throne, bid kings come bow to it. - King John, iii, 1

-İşte burada ben ve dertlerim oturuyor,işte burası tahtım,krallar boyun eğerek selamlamaya geliyorlar.

-Go, bid the soldiers shoot. - Hamlet, iv, 2

-Git,askerlere ateş etmesini söyle.

-Come the three corners of the world in arms, and we shall shock them. - King John, iv, 7

-Dünyanın 3 köeşesinden geldik,ve onları şaşırtacağız.

-A man can die but once. - King Henry IV, Part:II. iii, 2

-Bir adam ancak bir kez ölebilir.

-Give me another horse: bind up my wounds. - King Richard III, v, 3

-Bana başka bir at ver,yaralarımı sar.

-A horse! A horse! My kingdom for a horse! - King Richard III, v, 4

-Bir at!Bir at!Krallığım bir at için!(Gereksiz bir alete bazen çok ihtiyaç duyulduğunda kullanılır)

-The better part of valour is discretion. - King Henry IV, Part:I, v, 4

-Cesaretin daha iyi parçası tedbirdir.

-To whom God will, there be the victory. - King Henry the Sixth, Part:III, ii, 5

-Tanrı kimin yanında olacaksa,zafer de orada olacaktır.

-We are ready to try our fortunes To the last man. - King Henry IV, Part:II, iv, 2

-Eğer sefere katılan herkes geri dönerse,zafer ikiye katlanır.

-We are ready to try our fortunes to the last man. - King Henry IV, Part:II, iv, 2

-Son adama kadar şansımızı zorlayacağız.

-Fight to the last gasp. - King Henry VI, part 1, i, 1

-Son nefese kadar savaş!

-Upon his royal face there is no note how dread an army hath enrounded him; - King Henry V, iv prologue

-Kraliyet ailesine ait olan yüzünde,etrafını sarmış olan orduya karşı hiçbir korku belirtisi yoktu.

-There's daggers in men's smiles. - Macbeth, II, 3

-İnsanların gülümsemelerinde hançerler vardır(Yani,bazen insanlar tam sana saldıracakken,seni aldatmak için sahte bir gülümseyiş yaparlar).

-I'll fight, till from my bones my flesh be hacked. - Macbeth, v, 3

-Vücüdum kemiklerimden ayrılanana kadar savaşacağım.

-Once more unto the breach, dear friends, once more! - King Henry V, iii, 1

-Bir kez daha saldıralım,dostlarım,bir kez daha!(Yani,tekrar deneyelim anlamına geliyor)

-And many strokes, though with a little axe, hew down and fell the hardest-timbered oak. - King Henry VI,Part:III, ii, 1

-Ve birkaç hamle,küçük bir balta ile olmasına rağmen,en sağlam keresteli meşeyi yardı ve yıktı.


Diğer:

-Kill them all, God will recognise his own. - Arnaud Amaury, Abbot of Citeaux

-Hepsini öldürün,Tanrı kendisini haklı bulacaktır.(Arnaud Amaury,Citeaux Başrahibi)

-The strength of God will enable us, a small but faithful band, to overcome the multitude of the faithless. - Robert Guiscard

-İnançsız,kalabalık topluluğun üstesinden gelmek için,Tanrı’nın gücü bizi-küçük ama inançlı topluluğu- etkinleştirecektir(Robert Guiscard)

-Let anyone who has zeal for God come with me! Let us fight for our brothers! Let Heaven's will be done! - Conrad III, ruler of the Holy Roman Empire

-Kimin Tanrı’ya inancı varsa benimle gelsin!Gelin kardeşlerimiz için savaşalım!Gelin Cennet’in işi tamamlansın!(III.Conrad,Kutsal Roma İmparatoru)

-Whoever devotedly undertakes and performs this most holy journey...shall have the enjoyment of eternal reward from the repayer of all men. - Pope Eugenius III

-Her kim bu kutsal görevi üzerine alır ve yerine getirirse,insanları ödüllendiren kişiden gelen ebedi ödülün zevkini tadacaktır.(Papa III.Eugenius)

-Surrender before you all die by the sword, for I do not wish you to perish. - Imad ad-Din Zanghi

-Ölmeden önce teslim olun,yok olup gitmenizi istemem.(İmadeddin Zengi)

-We shall not surrender. - Archbishop Hugh

-Teslim olmayacağız!(Başpiskopos Hugh)

-Come on soldiers! Guardians and agents of the supreme law! Here is a sacrifice of dogs ready for your swords! - Il-Ghazi

-Gelin askerlerim!Gelin yüce kanunun koruyucuları ve temsilcileri!İşte burada kılıçlarınız için hazır bekleyen köpekler bulunuyor!(İlgazi)

-At the first sound of the bugle, everyone should make haste to put on arms and armour. - Walter, chancellor to Roger of Salerno

-Borazandan gelecek olan ilk seste,herkes kılıçlarını ve zırhını kuşanmak için acele davranmalıdır.(Walter,Salernolu Roger’ın danışmanı)

-Take up the weapons of the glorious army for the salvation of many thousands. - Adela, wife of Stephen of Blois

-Binlerce insanın kurtarılması için şerefli ordumuzun yanında yer alın.(Adela,Bloisli Stephen’ın hanımı)

-If they wish to fight today, let them come like men. - Bohemund

-Eğer bugün savaşmak istiyorlarsa,bırakın gelsinler.(Bohemund)

-Do you know, my son, with what little understanding the world is ruled? - Pope Julius III

-Bilir misin,evladım,dünyanın ne kadar küçük bir anlayışla yönetildiğini?(Papa III.Julius)

-Nothing is to be feared but fear. - Francis Bacon

-Korkudan başka bir şeyden korkulmaz.(Francis Bacon)

-Set out on pilgrimage and triumph gloriously over the infidels in the East. - Orderic Vitalis

-Hacılığı aklınıza kazıyıp Doğu’daki kafirlere karşı zafer kazanın.(Orderic Vitalis)

-Strike up the drum and march courageously. - Christopher Marlowe

-Davulu çalmaya başla ve cesurca ilerle.(Christopher Marlowe)

-The fields have eyes, and the woods have ears. - Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, The Knights Tale

-Otlakların gözleri,ağaçların da kulakları var.(Geoffrey Chaucer,Canterbury Masalları,Şövalye Masalı)

-Following the light of the sun, we left the Old World. - Christopher Columbus

-Güneşin ışığını takiben,Eski Dünya’yı geride bırakıyoruz.(Kristof Kolomb)

-They assembled from all sides, one after another, with arms and horses and all the panoply of war... - Anna Comnenus, The Alexiad

-Birbiri ardına,her taraftan geldiler;silahlar,atlar ve tüm savaş yelpazesiyle…(Anna Komnena,Alexiad)

-He withdrew, himself wounded, and was compelled to return home inglorious, weeping - he who had once vainly hoped for the glory of a triumph. - William of Apulia

-Geri çekildi,yaralıydı,eve şerefini geride bırakarak geri dönmek zorunda kaldı,ağlıyordu.Önceden kendini beğenmişce zaferin getireceği şerefi umuyordu.(Apulialı
William)

-In order for a war to be just, three things are necessary. First, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. - Thomas Aquinas

-Savaşın eşit olması için,üç şey gereklidir.İlki,bağımsız bir otorite;ikincisi,adil bir neden;üçüncüsü,haklı bir niyet.(Thomas Aquinas)

-Will no one revenge me of the injuries I have sustained from one turbulent priest? - Henry II, King of England

-Vahşi bir rahipten çektiğim acıların intikamını kimse almayacak mı?(II.Henry,İngiltere Kralı)

-An emperor is subject to no one but God and justice. - Fredrick I, Barbarossa

-Bir imparator Tanrı ve adaletin dışında kimsenin kölesi değildir.(Frederick Barbarossa)

-Let the boy win his spurs. - Edward III, King of England, Battle of Crecy 1345

-Bırak çocuk kendini göstersin.(III.Edward,İngiltere Kralı,Crecy savaşı,1345.)

-If some among them are innocent, it is expedient that they should be assayed like gold in the furnace and purged by proper judicial examination. - Royal letter opening the enquiry into the Templar Knights

-Eğer aralarından bazıları masumsa,fırındaki altınlar gibi ayarları belirlenmeli ve uygun hukuki mercinin incelemesi ile günahlarından arındırılmalılar.(Tapınak
Şövalyelerinin soruşturulmasını başlatan kraliyet mektubu)

-And ye shall hear of wars and rumours of wars, see that ye be not troubled; for all these things must come to pass, but the end is not yet. - Matthew, ch. XXIV, V.6

-Ve siz savaşları ve onların söylentilerini duyacaksınız,bunların hepsi bir gün sona ereceği için sıkıntıya düşmeyin,ama daha o son gelmedi.
(Matthew,24.bölüm,6.versiyon)

-No one conquers who doesn't fight. - Gabriel Bi

-Kimse savaşmadığı sürece,fetih gerçekleşmez.(Gabriel Biel)

-We who are the rest of the people raised our heart and eyes to heaven crying for God to have compassion upon us, and to turn away from us the power of the French. - Thomas Elthem, Henry V's Chaplain at Agincourt

-İnsanlarımızdan geri kalanlar olarak biz,Tanrı’dan bize merhamet etmesi ve Fransızların gücünü kovması için kalplerimizi ve gözlerimizi Cennet’e diktik.(Thomas
Elthem,V.Henry’nin Agincourt Savaşı’ndaki vaizi)

-He who knows not how to dissimulate, can not reign. - Louis XI, King of France

-Taklit etmeyi bilmeyen,hüküm süremez.(XI.Louis,Fransa Kralı)

-So many great nobles, things, administrations, so many high chieftains, so many brave nations, so many proud princes, and power so splendid; In a moment, a twinkling, all utterly ended. - Jacobus de Benedictus

-Çok fazla güçlü soylular,varlıklar,yönetimler,çok büyük şefler,çok cesur milletler,çok gururlu prensler,ve çok görkemli güç;bir anda,göz açıp kapayıncaya
kadar,tamamen yok oldu.(Jacobus de Benedictus)

-It is more honourable to be raised to a throne than to be born to one. Fortune bestows the one, merit obtains the other. - Petrarch

-Tahtı hakkıyla kazanmak tahtın varisi olarak doğmaktan daha onurludur.Birisini şans hediye eder,diğerini fazilet elde eder.(Petrarch)

-He who defends everything defends nothing. - Fredrick II, Holy Roman Emperor

-Her şeyi savunan kişi,hiçbir şeyi savunmaz.(II.Frederick,Kutsal Roma İmparatoru)

-I am the King of Rome, and above grammar. - Sigismund, Holy Roman Emperor

-Roma’nın Kralı’yım,ve dilbilgisinden münezzihim.(Sigismund,Kutsal Roma İmparatoru)

-Disasters teach us humility. - Saint Anselm, Archbishop of Canterbury

-Felaketler bize alçakgönüllü olmayı öğretir.(Aziz Anselm,Canterbury Başpiskoposu)

-Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight. - Psalm, CXLIV

-Ellerime savaşı,parmaklarıma da savaşmayı öğreten kudretli RAB'be övgüler olsun. (Psalm,64.bölüm)

-I have loved justice and hated inequity; and therefore I die in exile. - Pope Gregory VII, Tuscan Pope

-Adaleti sevdim ve haksızlıktan nefret ettim,bu nedenle de sürgünde ölüyorum.(Papa VII.Gregory)

-To carry on war, three things are necessary: money, money, and yet more money. - Gian Jacopo Trivulzio

-Savaşı sürdürmek için üç şey gereklidir;para,para ve daha fazla para.(Gian Jacopo Trivulzio)

-If you do not leave this pasturage, Saladin will come and attack you here. And if you retreat from this attack the shame and reproach will be very great. - Gerard of Ridefort, letter written to King Guy

-Eğer bu otlağı terk etmezseniz,Selehaddin buraya gelip size saldıracaktır.Ve eğer bu saldırı karşısında geri çekilirseniz,çok büyük utanç duyacaksınız.(Ridefortlu
Gerard,Kral Guy’e yazılan mektup)

-I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and German to my horse. - King Charles V King of France; Misattributed. Actually stated by Charles V of the Holy Roman Empire

-Tanrı’ya İspanyolca,kadınlara İtalyanca,erkeklere Fransızca,atıma da Almanca konuşurum.(V.Charles-Türkçe’de Şarlken olarak geçer-.)

-Had I been present at the creation, I would have given some useful hints for the better ordering of the universe. - Alfonso X, the Wise, King of Castile

-Eğer Yaratılış’ta var olsaydım,evrenin daha iyi yönetilmesi için işe yarar ipuçları verirdim.(X.Alfonso,-Bilge Alfonso olarak da bilinir-,Kastilya Kralı)

-Every man should arm himself as quickly as he could, and come to the King. - Charles Oman

-Tüm erkekler kendilerini olabildiğince hızlı silahlandırıp,Kral’a gelmeliler.(Charles Oman)

-Put an end to so great an evil and arrive at a peace settlement whatever the outcome, and whatever the conditions. - William of Tyre

-Şartlar ne olursa olsun,sonuç ne olursa olsun,kötülüğe son verin ve barış uzlaşmasıyla yaklaşın.(Surlu William)

Atasözleri:

-It is better to live one day as a lion than a hundred years as a sheep. - Italian proverb

-Bir gün aslan gibi yaşamak yüz yıl kuzu gibi yaşamaktan iyidir.(İtalyan Atasözü)

-It is easy to be brave behind a castle wall. - Welsh proverb

-Surun arkasında cesur olmak kolaydır.(Gal Atasözü)

-In a fight, anger is as good as courage. - Welsh proverb

-Savaşta,öfke cesaret kadar yararlıdır.(Gal Atasözü)
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2009, 14:34:12 Gönderen: Kratos »

Çevrimdışı clein

 • Level 3
 • İleti: 20
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #1 : 01 Eylül 2009, 03:07:07 »
eline sağlık cok güzel olmus en ayrıntılısı bu herhalde:D:D

Çevrimdışı rebel troop

 • Level 9
 • İleti: 555
 • :@
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #2 : 01 Eylül 2009, 03:35:20 »
Gerçekten güzel bir emek.

-Savaşlar istediğiniz zaman başlar,ancak siz hoşnutken bitmez. Bir kaç tane hata var doğal olarak, mesela bu sözde
-Savaşlar istediğiniz zaman başlar,ancak siz dilediğinizde bitmez. Şeklinde bir çeviri olmalıydı. Bir kısmına zaten tam çeviremediğini yazmışsın.

eline sağlık tekrardan.
Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır...
                                   Mustafa KEMAL ATATÜRK

Çevrimdışı demir yumruk ömer

 • Level 9
 • İleti: 657
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #3 : 01 Eylül 2009, 03:39:18 »

-Tanrı?ya İspanyolca,kadınlara İtalyanca,erkeklere Fransızca,atıma da Almanca konuşurum.(V.Charles-Türkçe?de Şarlken olarak geçer-.)
Bu söz çok hoşuma gidiyor. yardir*


"İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"
 Napoléon Bonaparté

Çevrimdışı Kratos

 • Level 8
 • İleti: 478
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #4 : 01 Eylül 2009, 09:24:52 »
çeviri gerçekten zordu arkadaşlar.özellikle de niccolo machiavelli çok zorladı.düzenlemeyi yaptıktan sonra da türkçe vikipediye koyarım.

beni en çok etkileyen "let the boy win his spurs"(bırak çocuk kendi mahmuzlarını kazansın,yada bırak çocuk kendini göstersin) idi.bunun ardından shakespeare'in yazdıkları geliyor.adam kendine hayran etti beni.

sizlere tavsiyem,diğer kısmında geçen sözlere ve shakespeare'in sözlerine bakmanız.

Şarlken'in dediği sözün anlamını bilen var mı?Kutsal Roma İmparatorluğu'nun çok milletli yapıda olduğunu mu kastetti?

okumuş olduğunuza sevindim.yakında kingdoms'ta geçen sözleri de koyacağım.

Çevrimdışı TuCoT

 • Yeniçeri A?as?
 • Level 12
 • İleti: 3415
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #5 : 01 Eylül 2009, 09:30:44 »
Kratos bence imparator orada miletlerin özelliklerine dikkat çekmek istiyor, İspanyollar bilirsin dindardır, Fransızların erkekleri cesru herhalde(?), İtalyanların da kadınları güzeldir ehi* Almanlara gelince, onlara büyük bir hakaret söz konusu. kah* Ama bu Charles aynı zamanda İspanyol kralı ve Kutsal Roma imparatoruymuş.
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2009, 09:31:01 Gönderen: TuCoT »

Çevrimdışı holy_warrior_01

 • Level 9
 • İleti: 698
 • Knock Me Out
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #6 : 01 Eylül 2009, 09:33:15 »
Şarlken'in dediği sözün anlamını bilen var mı?Kutsal Roma İmparatorluğu'nun çok milletli yapıda olduğunu mu kastetti?

okumuş olduğunuza sevindim.yakında kingdoms'ta geçen sözleri de koyacağım.
I speak Spanish to God,French to men,Italian to men and German to my horse.
Allah ile İspanyolca,erkeklerle Fransızca,bayanlarla İtalyanca ve atımla Almanca konuşurum.

Bu söz,dediğin gibi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun çok uluslu yapıda olduğunu belirtiyor.Zaten imparatorluğun hakim olduğu bölgeler Almanya-İspanya-İtalya-Doğu Fransa idi.

Inflict not on an enemy every injury in your power, for he may afterwards become your friend. - Moslih ed Din Saadi

Çevrimdışı Kratos

 • Level 8
 • İleti: 478
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #7 : 01 Eylül 2009, 09:34:10 »
eğer öyleyse,ters olmuş.çünkü avrupa'da atın efendileri fransızlardır,piyade olarak da almanlar kadar iyisi yoktur.

zaten parantez içinde belirtmiştim.bizde Şarlken olarak geçiyor.

Çevrimdışı kayalik

 • Level 5
 • İleti: 135
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #8 : 01 Eylül 2009, 09:41:17 »
Matthew of Edessa'nın sözleri ayrı ayrı değil de birleşik heralde  ehi*

Çevrimdışı TuCoT

 • Yeniçeri A?as?
 • Level 12
 • İleti: 3415
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #9 : 01 Eylül 2009, 09:41:42 »
Bence dillerin kullanım alanları ile ilgili bir söz de olabilir. İspanyolca Tanrı'ya ibadet ediyorsa, Fransızlca erkeklerle konuşuyorsa, İtalyanca kadınlar ile konuşuyorsa, Almanca atıyla konuşuyorsa vardır bir hikmeti:)
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2009, 09:42:30 Gönderen: TuCoT »

Çevrimdışı holy_warrior_01

 • Level 9
 • İleti: 698
 • Knock Me Out
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #10 : 01 Eylül 2009, 09:43:43 »
-Binlerce insanın kurtarılması için şerefli ordumuzun yanında yer alın.(Adela,Bloisli Stephen’ın hanımı)
Adamın yerine karısı söz söylemiş,adamın işi ne ola ki kah* kah*

Inflict not on an enemy every injury in your power, for he may afterwards become your friend. - Moslih ed Din Saadi

Çevrimdışı Kratos

 • Level 8
 • İleti: 478
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #11 : 01 Eylül 2009, 09:48:38 »
kayalik:

ayrı ayrı değil derken?ilk sözünde bir yerde fazla boşluk bırakmışım da,eğer diğer bölümünde geçen "matthew" adlı eseri kastettiysen orası ayrı.matthew kitap diye biliyorum.

Çevrimdışı kayalik

 • Level 5
 • İleti: 135
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #12 : 01 Eylül 2009, 09:54:35 »
-İki taraf da kraliyet ailesinden olan prensler tarafından kontrol ediliyordu ve birbirlerini    merhametsizce katlettiler.
-Muharebe vahşiydi ve günün büyük bir bölümünde devam etti.Nehirler kanlı akıyordu.
-Fransız dükü askerlerinin katletildiğini görünce acı bir şekilde ağladı.

Burdaki sözler birleşik gibi geliyor.Yani:

"İki taraf da kraliyet ailesinden olan prensler tarafından kontrol ediliyordu ve birbirlerini merhametsizce katlettiler.Muharebe vahşiydi ve günün büyük bir bölümünde devam etti.Nehirler kanlı akıyordu.Fransız dükü askerlerinin katletildiğini görünce acı bir şekilde ağladı."

Çevrimdışı isvahsam

 • Level 9
 • İleti: 843
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #13 : 01 Eylül 2009, 09:55:50 »
Tebrikler Kratos, iyi iş çıkarmışsın tbr*

"Tanrı ile İspanyolca, erkeklerle Fransısca, kadınlarla İtalyanca ve atımla Almanca konuşurum"

vecizesinde Şarlken'in sahip olduğu topraklar ve çok uluslu bir devlete göndermeler var, evet.
İspanyolca Latince'den türemiş bir dil olduğundan ve Katolik İspanyollar'ın dinlerine bağlı oluşuna bir gönderme var.
Fransızca ise ülkenin çağa göre en aydın kesmi olan Fransızlardan oluşu ve askerlerinin çoğunun Fransız asıllı oluşuyla ilgilidir.
İtalyanca'nın Avrupa müzik ve sanatına katkıları tartışılmaz, melodik bir dil olduğundan kadınları etkileyebilme konusunda İtalyancayı öne sürüyor.
Almanca ise sert ve kaba bir dil bildiğiniz üzere. Fakat Almancayı yermek için bunu söylemiyor aslında.
Atı ki savaşta her zaman yanı başındaki tek sadık yoldaşı onunla da kendi dili (babası Habsburg Hanedanındı V. Karl'ın) olan Almanca ile konuşuyor.
Gerçekler, yaşam gibi; ağır ağır önümden geçiyor
Yine de merhaba...
Bir yaşam, gerçek gibi; ağır ağır sonuna geliyor
Son bir merhaba...
Gözlerim kurşun gibi; ağır ağır kapandı bu gece
...Elveda...

Çevrimdışı Kratos

 • Level 8
 • İleti: 478
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #14 : 01 Eylül 2009, 09:59:00 »
kayalik:
dediğin gibi olabilir.ben de öyle düşünmüştüm ilk başta.ama sözleri ayrı ayrı geçiyor mtw2'de.o yüzden birleştirmedim.

isvahsam:
sağol.

düzenleme 12-13 civarı gelir.

Çevrimdışı yigit

 • Level 4
 • İleti: 49
Ynt: Medieval II:Total War'da Geçen Atasözleri ve Vecizeler
« Yanıtla #15 : 01 Eylül 2009, 10:45:26 »
Eline sağlık Kratos bir iki tanesini anlamıştım ama diğerlerini hep merak etmiştim.
Cezzar Ahmet Paşa karşısında ilk yenilgisini alan Napoleon, şanlı Osmanlı askeri hakkında şu sözleri söylemiştir:
   "Osmanlı askerini dalkılıç olmaya mecbur edecek kadar sıkıştırmak elvermez. Bir kere dalkılıç olmayı göze almış birkaç yüz adam meydana çıkarsa, mağlup olmamak elde değildir."

Çevrimdışı Ozanielplatinium

 • Level 10
 • İleti: 1044
  • www.sakaryaizcigrubu.org
Almanca ise sert ve kaba bir dil bildiğiniz üzere.

Almanca sert ve kaba değil, Almanca olarak Hitler'in konuşmaları ve Almancıları dinlemeye alıştığımız için öyle geliyor. Bir Alman'dan dinlerseniz ne kadar hoş bir dil olduğunu anlarsınız, en azından bana öyle geliyor. Sadece genel bir kanı olduğu için belirtmek istedim. tbr*

Çevrimdışı rebel troop

 • Level 9
 • İleti: 555
 • :@
Fenerbahçeliyim, doğal olark Daum'um çoğu konuşmasını dinliyorum.

Gayet kaba geliyor banada.. Ama bunun göreceli olduğuna hemfikirim.
Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır...
                                   Mustafa KEMAL ATATÜRK

Çevrimdışı annibal

 • Level 10
 • İleti: 1210
süper iş yapmışsın vallahi tebrik ederim.

ilgazi kim diye sormuşsun zannediyorum artuklu beyi ilgazi dir o. lafı da tam yerine oturtmuş:

Come on soldiers! Guardians and agents of the supreme law! Here is a sacrifice of dogs ready for your swords!

çevirisi için şöyle bir önerim var:

haydi askerlerim! haydi islam ın koruyucuları! işte karşınızda köpekler, kılıcınız için beklerler!  (supreme law dan kasıt islam olmalı diye düşünüyorum)

bu söz çok manyak gerçekten  ask*
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2009, 20:14:20 Gönderen: annibal »

Çevrimdışı kayalik

 • Level 5
 • İleti: 135
Bir kez daha gedik açalım,dostlarım,bir kez daha. ve Prens tuzakların farkına varmak için bir tilki olmalı...Kurtları korkutmak için de bir aslan.Bunlar en beğendiğim sözler  tbr*