Total War Eras > Total War: Attila Rehberleri

HUNLAR ile En Zorda Sefer İpuçları

(1/1)

SadeceStrateji:
Oynadığım ve forumda yazılanları okuduğum kadarıyla TW Attila da Hunlar ile oynamanın zorluğundan bahsediliyor. Doğrudur göçebe yaşam tarzına alışamamanın verdiği malum zorluklar, gıda kıtlığı yaşanması, sadakat sorunu, yeterli gelir elde edilememesi, asker masraflarının karşılanmasındaki güçlük, yeterli büyümenin sağlanamaması vs yoktur diyemeyiz. Ama bunlar var diye TW Attila yı bir kenara bırakamayız arkadaşlar.

Bu başlık altında elimden geldiği ve dilimin döndüğünce bu zorlukları aşmayı sağlayacak bilgi ve deneyimlerimi paylaşacağım.

Oyunun daha çok görseline ve daha performanslı çalışmasına yönelik kullandığım modlar var. Dilerseniz bunlara TW Attila modlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

TW ATTİLA HUNLAR

GİRİŞ

Başlangıçta sefer ayarlarını aşağıdaki gibi yapıyoruz


Ulusun özelliklerine bakalım;

Hristiyanlarla savaşırken düşman morali -10

Öyleyse büyüme ve ordu yetenek gelişimi için öncelikle Hristiyanlarla savaşmakta fayda var.Mahşerin Atlıları;
a-Gelirimizi sadece binalardan değil yapacağımız yağma ve talanlardan sağlayacağız. Bol bol savaş, yağma ve talan. Oturduğunuz yerde çadır kurup bekleyerek olmaz arkadaşlar. İlk turda Slevenya'ya dalın.
b-Fetih; Yerleşim bölgelerinin tahrip edilmesiyle +25 büyüme yani savaşa devam.
c-Savaş; devam etmekte olan her bir savaş için +1 sefer morali. Demek ki ne kadar düşmanın varsa o kadar güçlüsün, çekinme.
d-Kıtlık; Güruh bulunduran eyaletlerde +20 gıda. Zorunluluklar dışında genel kural %75 ilerleyip VAZİYET ORDUGAH kurucaz.
e-Ölüm; Gürüh bulunan bölgelerde düşman ikmalini engelleme. VAZİYET ORDUGAH
f-Bir yerleşimi yağmalayan veya talan eden her ordu için 10 tur boyunca -%35 ordu bakımı. Her savaş sonrası bir kaç tur toparlanıp hazır olduğunda yeni bir hedefe yönelmek lazım.Başlangıçta 10+10+13 birimden oluşan 3 orduya sahibiz. Bunlar VAZİYET HİÇBİRİ iken tur gelirimiz 1164 gıda 85 ikenVAZİYET ORDUGAH yaptığımızda gelirimiz 1995 e çıkıyor, gıda artışı ise sonraki turda artış sağlıyor.Saldırıdan önce General Charaton'un dürüstlüğü 54+5 ikenYağmadan sonra 54+28. Hiçbir bina teknoloji vs çalışmadan gelen bir sadakat artışı.Rütbe kazanıldıkça geliştirilen iki bölüm var; ilki GENERAL ayrıntıları, ikincisi KUVVET ayrıntıları.
Kuvvet ayrıntıları o ordudaki tüm birimleri kapsarken general ayrıntıları çoğunlukla general birimini ve bazı etkiler olarak da kontrolü altındaki diğer birimleri kapsar.
Biz General ayrıntılarına gelen ilk iki gelişimimizi kişisel tercihim;
a-menzilli birim saldırı seriliği
b-savaş manevra hızına veriyoruz.

Üçüncü olarak da HANE HALKI bölümü var. Hane halkı kazanıldıkça bunlar seçilebilir ve daha etkilisi geldiğinde değiştirilebilir.Kazanılan her kuşatma savaşı sonucunda genellikle önce TALAN edip mümkünse VAZİYET ORDUGAH alıp sonraki tur TAHRİP edip tekrar vaziyet ordugah almak en doğru seçim olacaktır. Çok fazla para getirmeyen veya sefer haritasında aciliyeti olan durumlarda talan etmeden doğrudan tahrip de yapılması da gerekebilir.

Eğer yakından saldırı yapıldıysa talandan sonra vaziyet ordugah alınabilir. Hiç hareket etmeden yapılan tahripten sonra da vaziyet ordugah alınabilir. Aynı tur talan+tahrip yapılabilir ama sonrasında ordugah alınamaz.Stratejik görünümlü haritayı kullanmayı alışkanlık haline getiriyoruz. Adı üstünde stratejilerimizi ve hamlelerimizi buradan edindiğimiz verilere göre yapıyoruz. Normal sefer haritasında görünmeyen düşman birimleri burada görünebilir. Bunun için haritanın sol yukarısında bulunan işaretleri seçerek kullanmak lazım. Nereye saldıracağımıza, nerelerden saldırı gelebileceğine, diplomasi ekranında alacağımız kararlara hep buraya bakarak karar veriyoruz.

Mesela burada diğer düşmanlarımız uzaktayken yakın tek düşmanımız olan ve bir şehrini talan ettiğimiz Slavenyalıların işini bir an önce bitirmek olacaktır.Tur geçmeden önce AİLE sayfasından sadakati 8 olan Kuridak'ı Dehşet Binicisi mevkiine atıyoruz. Böylelikte +1 kişisel nüfuz, -%6 süvari yetiştirme maliyeti ve +3 acemi süvari tecrübesi kazanabilsin.

Mevki atamalarında sorun çıkarsa atanan generalin kendi nüfuzunu kullanarak atamayı gerçekleştirmek lazım.ASKER YETİŞTİRME

Ordu birimlerini tamamen atlı okçudan oluşturacağımız için ikişer üçer HUN Binekli Okçu basmaya başlıyoruz (Bozkır binekli okçu da olur, hangisi yetişiyorsa). Halihazırdaki mevcut okçu olmayan süvari birliklerini direkt terhis etmek yerine savaşlarda bunları öncelikli kullanıp değerlendirerek birimlerimizi revize ediyoruz.ORDU DÜZENİ

Düşük maliyeti ve bakım masrafı sayesinde binekli okçular yetiştirerek başlangıçta ordularınızı fulleme imkanı bulabilirsiniz. Kötü atış oranı ve düşük menzil engelleme özelliklerine bakmayın hızlı hareketi ve geri çekilirken de arkasını dönüp ateş edebilmesi sayesinde düşman birimleri tahrik edip üzerinize çekerek teker teker imha edebilirsiniz. Tabi binek seviyesini, zırh ve silahını, moralini, hızını, atış oranını, hasarını ve mühimmatını geliştirici teknolojiler, binalar vs iyileştirici çalışmalar yapmak lazım.

Aşağıda görüldüğü şekilde üst seviye birim olan Hun atlı okçusu açılmasına rağmen geliştirmeye inanın gerek duyulmuyor. Böylelikle de ordu masrafları kısılıp gelişime ayrılabilinir.TEKNOLOJİ

Teknoloji bölümünde önce Kentsel 1. kısmı tamamlıyoruz. Sonrasında askeriyenin 1. ve 2. kısımlarını tamamlayarak %10 sefer hareket menzili bonusunu aldıktan sonra kentsele kaldığımız yerden devam ediyoruz.BİNA GELİŞİMİ

Kral Uldin'in Zehirli Oklar Ordugahından ;

a-Büyükbaş Hayvan sürülerine gitmek için ikinci çiftliğimiz olan Çoban Yurtlarını inşa ediyoruz (Her ordugahta olmassa olmaz keçi ve büyükbaş hayvan sürüsü hem ihtiyacımız olan gıdayı sunar hem de büyükbaş hayvan sürüsü sayesinde ATÇILIK; savaş manevra hızı %+5+10+15 şeklinde arttırılmış olur).
b- +5 dürüstlük, +%5 araştırma oranı ve rahip yetiştirimi için Masalcı Yurdunu geliştiriyoruz (Üç tip mümessil yetiştirimi için her ordugahtan bir tanesini -Masalcı Yurdu, Takas Mekanları ve Cenk Beyi Yurdu- inşa ederek gelir getirecek binalara daha çok yönelmiş oluyoruz)
c- +1 birim yetiştirme imkanı dışında bir faydası olmayan ve gıda tüketen Savaşçı Kampını yıkıyoruz. Merak etmeyin yerleşim yeri 1. seviyeden Hun binekli okçuları yetiştirmek mümkün ve bunlar ileride Hun Atlı Okçusuna dönüşebiliyor.Varis, General Kuridak'ın ordugahından;

a- Yine Savaşçı Yurdunu yıkıyoruz.
b- Büyükbaş Hayvan Sürüsü için Çoban Yurtlarını inşa ediyoruz.
Atlı okçularımız için her ordugahta bulunması gereken olmassa olmaz üç bina var;
moral için Şarap Tüccarı, kaliteli zırh ve silah için Metal İşçi Yurdu ve mühimmat+onager için Halıcı Yurtları.
Bunlar için gerekli olan teknolojiler
Şarap Tüccarı için Düzenli Yağma (Kentsel 2. bölümde, Kentsel 1. bölümü tamamlayıp 2500 altına tek turda açılabilir.)
Metal İşçi Yurdu ve Halıcı Yurtları için Erzak Edinimi (Askeriye 2. kısımda)General Charaton'un ordugahından ise;
a- Casus yetiştirmek için Takas Mekanlarını.
b- Büyükbaş Hayvan Sürüsü için Çoban Yurtlarını inşa ediyoruz.
Biraz gereksiz gibi görünse de başlangıcı doğru yaparsak bir sıkıntı yaşamayız ve bunları sadece geliştirmek kalır.

Şimdi üç ordugahta da gıda sorunu yaşamayacağız.
Üç tip mümessil için gerekli olan binalardan ikisi inşa ediliyor geriye Cenk Beyi Yurdu kaldı. Onu da teknolojisi açılınca yaparız.Diğer bir husus ordugahlar arasında rekabet oluşturmamak, gelirlerini azaltmamak ve gıda sıkıntısı yaşatmamak için ne yapmalıyız?
Bunun için FARKLI BÖLGELERDE ordugah kurmaları gerekiyor, aynı eyaletin farklı bölgelerinde ordugah kurabilirler. Aralarındaki mesafenin veya aynı eyalet içinde olmalarının önemi yok. Farklı bölgelerde bulunsunlar yeterli. Üç ordugah da Avrupa Sarmatya eyaletinde ama herhangi bir sıkıntı yok.Kuvvet Ayrıntıları rütbe gelişimi bölümünden de yine savaş manevra hızı ve menzilli birim saldırı seriliği tercih edebiliriz. Bir sonraki gelişimde de bu iki özelliğin ikinci aşamalarını seçerek devam ediyoruz. Bu seçimler bize büyük ve zor savaşlarda çok faydalı olacaktır.Hun atlı okçularına karşı düşmanın hiç bir şansı yok. Yalnız tek kötü tarafı dost ateşiyle kendinize verdiğiniz zarar düşmanın verdirdiği kayıptan daha fazla oluyor genellikle.

//www.youtube.com/watch?v=O0pRNDwqYXc
Kuzeyde onagersiz bir şehir kuşatma savaşı. Gerçi düşman sayı üstünlüğüne güvenerek dışarıya çıktıysa da sonuç değişmeyecekti ama kulelerden kurtulduğumuz için işimizi kolaylaştırmış oldu.

//www.youtube.com/watch?v=KVDtXLRoEYo

nopasstr:
Çok başarılı ve ilginç detaylar mevcut. Ellerin sağlık ustawot  tbr*

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git